contoh biantara basa sunda

Taat Kanu Aturan Sakola

Assalamualiakum Warahmatullahi Wabarakatuh
Langkung tipayun mannga urang haturkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu Wa Taala, margi ku manten-Na urang tiasa ruing mungpulung dina raraga pangajaran Basa Sunda kalayan sehat wal afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep ngocor ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, ka para kulawargina, para sohabatna, sareng umatna Insya Allah kalebet urang sadaya mugi dipasihan syafaat di Yaumil Akhir Aamiin Ya Allah Ya Rabbal Aalamiin.
Ibu guru Basa Sunda, teu hilap rerencangan sadaya anu ku simkuring dipihormat.
Dina pasamoa ieu simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu tos masihan waktos kasempetan ka simkuring pikeun ngadugikeun biantara anu judulna taat kanu aturan sakola.
Mireng kecap taat kana aturan sakola tinangtos teu deungeun deui ngupingna oge. Komo deui urang salaku siswa nu dididik ku sistem disiplin pasti kedah taat kanu peraturan anu aya disakola.
Sok sanaos siswa-siswi dididik dina budaya kadisiplinan anu ketat, tapi masih aya wae siswa anu masih ngarempak disiplin tata tertib sakola. Naha kulantaran tata tertib nu kurang teges, atanapi tos jadi kabiasaan siswa nu ngalanggar disiplin eta. Salajengna saha nu kedah dilepatkeun dina perkawis ieu? Tangtos wae ieu jadi kawajiban urang sadaya dina introspeksi diri pikeun kasaean urang sadaya kapayunna.
Hal anu jadi perhatosan sarta pamadegan simkuring dina perkawis ieu teh nyaeta kumaha cara ngaronjatkeun budaya disiplin atawa taat kanu aturan sakolad ieu. Perkawis ieu diantawisna negeskeun hukuman atanapi sanksi ka siswa nu ngalanggar disiplin, hadena lanceuk kelas sarta guru jadi acuan conto anu sae pikeun para rayi kelas sareng murid-muridna, langkung paosna nyeta kumaha diri urang tiasa ngarobah kabiasaan anu henteu sae janten kabiasaan anu langkung sae. Ku perkawis ieu kedah dingawitan ti diri urang nyalira.
Kumargi kitu mangga urang jaga budaya kadisiplinan kucara taat kanu kanu aturan sakola, alatan saha deui lamun sanes urang minangka warga sakola. Sarta mugi naon anu hade dipigawe ku urang kenging ridho ti Allah Subhanahu Wa Taala aamiin.
Rupina mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana sarta hapunten bilih aya kakiranganna kumargi jalmi mah teu luput tina kalepatan.
Billahitaufik Wal Hidayah WassalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh.

contoh bianta basa sunda ka dua

Ngajaga Silaturrahmi di Sakola

Assalamualiakum Warahmatullahi Wabarakatuh
Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, saperjuangan nu dipikacinta.
Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat.
Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade medar kumaha pentingna hirup ngajaga silaturahmi disakola. Sabab silaturahmi iyeu matak ngajdikeun amalan anu alus jeung gede pahalana, komo urang sadayana disakola dididik lain sajalmi nu jalmi seer pisan anu dididik dieu sakola. Ku hal kitu urang kedah terang saha saha wae nu keur di ajar diiyeu sakola. Kucarana silaturahmi urang tiasa kelan anu tadi teu kenal jeeng babaturan sasakola.
Silaturahmi seer pisan manfaatna lantaran urang sadyana hirup di dunya iyeu merluken babatur, teu bias hirup didunya iyeu nyorangan pasti merlukeun batur. Kuhalna iye silaturahmi jeung babaturan disakola penting pisan pikeun nyeerkeun babaturan.
Para wargi anu mulya. Cekap sakitu nu kapihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanah larapna, mugi kersa ngahapunten.
Hatur Nuhun Kana Perhatosanana
Billahitaufik Wal Hidayah WassalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s